תוספות לתקליט הזהב
SOUNDSCAPE
RECORDINGS

הרמוניה פרהיסטורית
האבולוציה
של המחשבה ההרמונית
מכללת ספיר, מרצה ד״ר מעיין צדקה
תש״פ, 2020
HOME
Geophony:
Prehistoric/imaginary soundscapes
Biophony:
Prehistoric/imaginary soundscapes
Anthropophony:
Prehistoric/imaginary soundscapes